Vägunderhåll

Vägunderhåll på sommaren
– vi ansvarar för helheten

Drift och underhåll av allmänna vägar och skogsbilvägar utgör en av grundpelarna i vår verksamhet – detta gäller såväl sommar- som vintertid. När det gäller traditionellt vägunderhåll har vi lång erfarenhet och är en ledande aktör i norra Jämtland. Vi har ett avtal med PEAB om vägunderhållet i vår region men arbetar även med andra större aktörer i branschen som Svevia, NCC, Skanska och PEAB Asfalt.
När det gäller den här typen av arbeten tar vi ansvar för helheten gentemot våra kunder. Det innebär att du som anlitar oss för vägunderhåll bara behöver en partner som ordnar jobbet och ansvarar för logistiken.

 

På Ottossons Åkeri tar vi hand om planeringen själva – vi krossar grus i en egen berg- och moräntäkt och använder i huvudsak egna maskiner och fordon med egen personal, vilket säkerställer kvaliteten. Vi ser till att logistiken fungerar smidigt genom hela arbetsprocessen och att uppdragen utförs snabbt och effektivt. Vi har även ett väl utvecklat samarbete med ett antal duktiga underleverantörer.

 

Asfaltstransporter är ett annat arbetsområde för oss under sommarsäsongen. Vi har flera ekipage och utför som underentreprenör till Svevia asfaltstransporter på många håll i Sverige. Våra chaufförer har mångårig erfarenhet och behärskar alla nödvändiga arbetsmoment fullt ut.

Vinter Vägunderhållet i norra Jämtland
– vår uppgift

I vårt grundavtal med PEAB om vägunderhåll i norra Jämtland ingår det traditionella vinterunderhållet, med plogning, avjämning, halkbekämpning och snöbortforsling som de största arbetsuppgifterna. Utöver det omfattande uppdraget för PEAB – i förlängningen Trafikverket – har vi även ett avtal med Strömsunds kommun om snöröjning och sandning av deras fastigheter i centrala Strömsund samt ett antal uppdrag åt andra kunder.

 

Vi förfogar över modern utrustning som ger hög effektivitet i arbetet. Detta är en nyckelfaktor när det gäller vinterunderhåll och uppgiften att i möjligaste mån hålla vägarna framkomliga året runt.

 

I samarbete med Nordens ledande leverantör av snöröjningsutrustning, Mählers, testar vi fortlöpande ny teknik. På det sättet deltar vi i den ständiga utvecklingen av effektivare och förbättrade produkter för vägunderhåll vintertid.

 

Vi ansvarar även för en del av öppningen av den vinterstängda Stekenjokkvägen, en av landets högst belägna vägar som förbinder Jämtlands och Lapplands fjällvärldar med varandra. Stekenjokkvägen mellan Stora Blåsjön och Klimpfjäll är en del av Vildmarksvägen.

Offertförfrågan

Skicka förfrågan här