Vindkraft

Vi deltar i utbyggnaden av framtidens energisystem

Den svenska vindkraften byggs ut som aldrig förr – för närvarande sker en kraftfull expansion och stora vindparker byggs eller planeras på en mängd platser i den norrländska skogsterrängen. För att genomföra dessa projekt, som ofta omfattar flera tiotals vindkraftverk, ställs höga krav på upprustning och nyproduktion av vägar samt schaktning för kranplaner och fundament.

 

Ottossons Åkeri har, vid upprepade tillfällen, fått förtroendet att som entreprenör delta i utbyggnaden av vindkraften – ett verksamhetsområde med stor framtidspotential. Här arbetar vi framförallt tillsammans med anläggningsföretaget Stenger & Ibsen Construction, en marknadsledande aktör i Skandinavien. Problemlösning i nära samarbete med övriga entreprenörer är kännetecknande för den här typen av uppdrag.

 

Den storlek som moderna vindkraftverk idag har uppnått gör att stora krav ställs både på tillfartsvägar och vägar mellan verken för att projekten ska kunna förverkligas.
Vår roll i sammanhanget är för det första att bygga eller förstärka vägarna till vindparkerna, så att alla tunga materialtransporter kan utföras och för det andra att utföra de schaktningsarbeten som behövs för att gjuta fundamenten. Inom Ottossons Åkeri har vi sedan tidigare lång erfarenhet av drift och underhåll av skogsbilvägar.

Offertförfrågan

Skicka förfrågan här